Новини сайту

Переліки дисциплін, що виносяться в літню заліково-екзаменаційну сесію 2021-22 навч. року для студентів денної та заочної форм навчання.