Платформа дистанційної освіти ДДМА. Перескладання академічних заборгованостей за 2022-2023 навчальний рік

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access